آموزش دوخت دامن راسته با پیلی گرد و پیلی معکوس

شنبه 29 آبان 1395 ساعت 13:01

از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم پشت دامن مانند دامن راسته است در وسط پشت میتوان یک پلاکت کار کرد جلوی دامن: خط پیلی را در وسط خط کمر مشخص میکنیم و ساسون را به این خط منتقل میکنیم خط پیلی قیچی شده و ما بین آن 16 سانت برای پیلی اوازمان میدهیم پیلی ها به سمن مرکز جلو تا میخورند پیلی ها تا باسن بزرگ یا پایین تر دوخته میشوند وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد پیلی ها از بالا تا حدود 15- 20 سانت با دو سر قائمی در ابتدا و انتها و کوک معمولی چرخ میشوند و بعد تا پایین با کوک درشت چرخ میکنیم بعد هر دوقسمت پیلی را به طرف داخل آورده و محکم میکنیماز الگوی دامن راسته استفاده میکنیم
پشت دامن مانند دامن راسته است
در وسط پشت میتوان یک پلاکت کار کرد
جلوی دامن: خط پیلی را در وسط خط کمر مشخص میکنیم و ساسون را به این خط منتقل میکنیم
خط پیلی قیچی شده و ما بین آن 16 سانت برای پیلی اوازمان میدهیم
پیلی ها به سمن مرکز جلو تا میخورند
پیلی ها تا باسن بزرگ یا پایین تر دوخته میشوند
وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد
پیلی ها از بالا تا حدود 15- 20 سانت با دو سر قائمی در ابتدا و انتها و کوک معمولی چرخ میشوند و بعد تا پایین با کوک درشت چرخ میکنیم
بعد هر دوقسمت پیلی را به طرف داخل آورده و محکم میکنیم
برای نصف کردن جلوی دامن از خط ساسون ،از انتها (نوک ساسون) شروع میکنیم تا پایین دامن
نباید دو طرف کاملا نصف شود و به یک اندازه باشد
از خط وسط جلو تا نوک ساسون اندازه گیری میکنیم، اندازه هرچقدر شود تا پایین دامن همین اندازه را علامت میزنیم

از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم پشت دامن مانند دامن راسته است در وسط پشت میتوان یک پلاکت کار کرد جلوی دامن: خط پیلی را در وسط خط کمر مشخص میکنیم و ساسون را به این خط منتقل میکنیم خط پیلی قیچی شده و ما بین آن 16 سانت برای پیلی اوازمان میدهیم پیلی ها به سمن مرکز جلو تا میخورند پیلی ها تا باسن بزرگ یا پایین تر دوخته میشوند وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد پیلی ها از بالا تا حدود 15- 20 سانت با دو سر قائمی در ابتدا و انتها و کوک معمولی چرخ میشوند و بعد تا پایین با کوک درشت چرخ میکنیم بعد هر دوقسمت پیلی را به طرف داخل آورده و محکم میکنیم

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.