آموزش خیاطی دامن پلیسه

شنبه 29 آبان 1395 ساعت 13:01
الگوی اولیه دامن ریون را کشیده و خمره ای میکنیم
یکبار از روی همین الگو رولت کرده و برای دامن زیر نگه میداریم.خط کمر را نصف میکنیم و نیمه ی وسط جلو را به 5قسمت تقسیم میکنیم
خط پهلو را در فاصله ی بین باسن و پایین دامن به 5 قسمت تقسیم میکنیم
این 5قسمت پهلو را به صورت منحنی و با خطوط موازی به 5 قسمت کمر وصل میکنیم و برش میدهیم.اوازمان بین پنل ها حدود 4-6 سانت است
برای اینکه اوازمانها دقیق باشد، قبل از برش خطوط نیم ساز زاویه پایین دامن در وسط جلو را رسم میکنیم و به عنوان خط راهنما از آن استفاده میکنیم
در این الگو جلوی دامن کاملا چین و پیله خورده و جمع میشود به طرفین و جلوی دامن باز است.

دامن پلیسه اریب

از انواع فون ها به دلخواه می توان برای شالوده این دامن رولت نمود کمر و باسن بزرگ و پای دامن را به دلخواه بر حسب پهنا یا باریکی پلیسه ها می توان تقسیم کرد. در این نمونه کمر و باسن و پای دامن به 6قسمت تقسیم شده ، نقاط به دست آمده  تقسیم شده را به هم وصل می کنیم. مقدار پنس های روی خط کمر به اضافه هلالی کنترل کمر را حساب کرده به دو برابر تعداد پلیسه ها تقسیم نموده حاصل به دست آمده را به دو طرف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک به شکل پنس های کوتاه رد می کنیم ، اضافات کمر از بین می رود .

این پنس ها در موقع جدا کردن پلیسه ها از بین می رود . هر قسمت جدا کرده روی کاغذ دیگری چسبانید به اندازه دو برابر قطعه از بالا و پایین اوزمان داده و بعد تکه دوم را طوری می چسبانیم که خطوط باسن ها در امتداد هم قرار بگیرد الی آخر  پشت این دامن میتواند ساده باشد یا تکرار مدل جلو
چون دامن قرینه نیست باید از یک الگوی جلوی کامل استفاده کرد
از پهلو در سمت راست ،از کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را تا 15 سانت بلند میکنیم و برش را به نوک ساسون میرسانیم
از ئسط جلو نیز 8سانت پایین آمده ، برش را به 8سانت میرسانیم
از پهلوی چپ  20 -22 سلنت از خط کمر پایین آمده و از 8سانت وسط جلو به این نقطه میرسانیم
ساسونها روی الگو پس از جدا کردن تکه ی برش از قسمت پایین الگو، بسته میشوند
از برش بالا دو عدد برش میزنیم
تکه پایین دامن به این ترتیب پلیسه میشود:
پارچه ای به اندازه ی بلندترین قسمت الگو و 3برابر قسمت پلیسه تهیه کرده و پس از پلیسه کردن آن الگو را روی پلیسه های بسته قرار میدهیم و فرم بالای الگو را با جادرز قیچی میزنیم
پس از اینکه تکه ی برش بالا به پایین وصل شد ، پلیسه ها را باز میکنیم
** تمام لباسهایی که غیر قرینه باشند باید هنگام برش الگوهای جلو از رو و الگوهای پشت از طرف پشت الگو پهن کرد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.