X
تبلیغات
رایتل

آموزش دوختن شلوار با الگوی مولر

شنبه 29 آبان 1395 ساعت 13:28

سنگین و رنگین 7 (شلوار)
نقطه a8 را به نقطه 18 با خطی نقطه چین متصل نمایید. فاصلۀ a8 تا 18 را نصف کرده و 1 سانتی‌متر به داخل الگو اندازه گرفته، هلال a8 به 18 را رسم نمایید.

اندازه‌های شلوار

1-دور کمر 66 سانتی‌متر

2- دور باسن 93 سانتی‌متر

3- بلندی بالاتنه شلوار (قد فاق) 28 سانتی‌متر

4- قد شلوار از کمر تا زمین 104 سانتی‌متر

5- گشادی دمپای شلوار (دور دمپا) 40 سانتی‌متر

6- دور زانو 48 سانتی‌متر

7- دور ران 55 سانتی‌متر

7- قد زانو (از زمین تا زانو را اندازه‌گیری کنید) 48 سانتی‌متر

قسمت جلوی شلوار

نقطه 1 را در قسمت چپ کاغذ الگو مشخص کنید و آن را به پایین عمود کنید.

اندازه 1 تا 2 مساوی قد فاق (28 سانتی‌متر).

اندازه 1 تا 3 مساوی قد شلوار (104 سانتی‌متر).

اندازه 3 تا 4 مساوی قد زانو 48 سانتی‌متر.

اندازه 3 تا 5 مساوی 2 تا 4 سانتی‌متر.

نقاط 2و 4و 5 را به سمت راست گونیا کنید.

اندازه 2 تا 6 مساوی (یک بیستم) دور باسن به اضافه 3 سانتی‌متر ( 6/7 سانتی‌متر= 3 سانتی‌متر + 6/4= 20 ÷ 93)

نقطه 6 را به سمت راست گونیا کنید.

از نقطه 1 تا 7 مساوی 1 سانتی‌متر.

نقطه 7 را گونیا کنید تا نقطه a7 مشخص شود.

توجه: پهنای باسن در جلو مساوی (یک چهارم) دور باسن منهای 1 سانتی‌متر است.

←قرمز

اندازه 6 تا 8 مساوی (یک چهارم) دور باسن منهای 1 سانتی‌متر ( 2/24 سانتی‌متر= 1+2/23= 4÷93).

اندازه 8 تا 9 مساوی (یک بیستم) دور باسن به اضافه 1 تا 2 سانتی‌متر ( 6/6= 2+6/4= 20÷93).

از نقطه 6 تا 10 به اندازه (یک دوم) فاصله 6 تا 8.

نقطه 10 را به بالا و پایین الگو عمود کنید. تا نقاط 11و 12و 20 مشخص شوند.

خط 20 تا 11 خط اتوی شلوار است.

نقطه 8 را به بالا و پایین عمود کنید تا نقاط A‌ و 13 مشخص شود.

فاصلۀ 20 تا a20 مساوی 1 سانتی‌متر است.

فاصلۀ 13 تا a13 مساوی 1 سانتی‌متر است.

فاصلۀ 8 تا a8 مساوی 5/0 سانتی‌متر است.

نقطه a13 را به نقطه a8 متصل نمایید.

روی خط زانو فاصلۀ 12 تا 14و 12 تا 15 مساوی (یک چهارم) دور زانو منهای 1 سانتی‌متر است.

11 سانتی‌متر= 15 تا 12 و 14 تا 12 → (11 سانتی‌متر= 1-12= 4÷48)

روی دمپای شلوار فاصله 11 تا 17 و 11 تا 16 مساوی (یک چهارم) دمپای شلوار منهای 1 سانتی‌متر است.

9 سانتی‌متر= 16 تا 11 و 17 تا 11 → (9 سانتی‌متر= 1-10= 4÷40).

نقطه 16 را 5 سانتی‌متر گونیا کنید و ادامه خط را به نقطه 14 و سپس به 6 متصل نمایید.

نقطه 17 را 5 سانتی‌متر گونیا کنید و ادامه خط را به نقطه 15 و سپس به نقطه 9 متصل نمایید.

خط 18 تا 15 را نصف کرده، 5/0 سانتی‌متر به سمت داخل الگو رفته، هلال 15 تا 18 را رسم نمایید.

خط 2 تا 14 را به سمت داخل الگو کمی انحنا دهید.

خط 2-A‌ را ادامه دهید تا نقطه 18 مشخص شود.

نقطه a8 را به نقطه 18 با خطی نقطه چین متصل نمایید. فاصلۀ a8 تا 18 را نصف کرده و 1 سانتی‌متر به داخل الگو اندازه گرفته، هلال a8 به 18 را رسم نمایید.

در قسمت کمر از نقطه a13 تا نقطه 19 مساوی (یک چهارم) دور کمر+ 2 تا 3 سانتی‌متر (مقدار پنس) است.

5/18 سانتی‌متر= 2+5/16= 4÷66= 19 تا a13.

نقطه 19 را با خطی منحنی به نقطه 6 متصل نمایید.

خط کمر هلال a13- a20- 19 می‌باشد.

برای رسم پنس کمر، نقطه 19 تا a20 را به دو قسمت تقسیم نموده، نقطه 21 را مشخص کنید.

از نقطه 21 به اندازه 8 تا 10 سانتی‌متر برای طول پنس مشخص کنید. این خط را عمود بر خط منحنی رسم کنید.

عرض پنس جلو 2 تا 3 سانتی‌متر است.4/1 دو باسن منهای 1 برای پهنای کادر (A-B) ß خط کمر

از این نقاط قد شلوار را تا پایین رسم کرده و کادر را کامل کنید. سپس قد باسن رارسم کنید.(C-D)

4/1 دور باسن منهای 2 یا 3 برای قد فاق (برای افراد چاق نیازی به کم کردن نیست) (E-F)

نقاط (A-B) قد زانو را مشخص (G-H)

20/1 دور باسن برای پنهای فاق که ازخط فاق به بیرون رسم می‌شود و به خط باسن هلال کنید وقتی الگو را رسم کردیم خط فاق همراه با پهنای فاق را اندازه بگیرید و وسط آن را مشخص و خط عمودی رسم کنید که این خط اتو می‌باشد.

همانطور که در شکل ملاحظه می‌کنید الگو رسم شد از نقطه B 2 سانت به سمت چپ و بعد 1 سانت بالا و به خط کمر وصل شود. سپس از نقطه B 15 سانت به طرف پایین و مانند شکل به 1 سانتی که بالا رفتید وصل کنید.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.