X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ساسون های لقی

شنبه 29 آبان 1395 ساعت 13:30

در دوخت کُت، برای اینکه پشت کت بالا نزند باید 2سانت از خط کمر پایین آمده و به خط پهلو با انحنای ملایمی وصل کنیم و سپس ساسون پشت را روی این خط جدید رسم میکنیم

در دوخت تمام کت ها و مانتوها (لباسهای جلو باز) باید یک ساسون لقی از وسط جلو گرفته شود.به این صورت که در گودی یقه از وسط جلو یه سانت داخل میشویم و خطی اریب میکشیم تا خط کمر(به کمر صفر میشود) .سپس از پایین قد لباس خط وسط جلو (قبل از رویهمگرد) را قیچی میزنیم تا خط کمر.ساسونی که در بالا کشیده ایم را میبندیم که در این صورت پایین لباس مقداری به طور طبیعی باز میشود.با قرار دادن کاغذ زیر قسمت باز شده آن را در جای خود ثابت میکنیم و بعد از آن به طراحی یقه و لباس ادامه میدهیم

این کار برای این است که جلوی لباسهای جلو باز،به طرفین کشیده نشود و باز نایستد

برای افرادی که طبق توضیحات گذشته ساسون زیر سینه نیاز دارند ،برای اینکه پشت و جلوی لباس در پهلو یک اندازه باشند هرچقدر که در جلو ساسون گرفتیم در الگوی پشت هم از روی خط کمر در پهلو همانقدر بالا میرویم و ساسون لقی میگیریمدر دوخت کُت، برای اینکه پشت کت بالا نزند باید 2سانت از خط کمر پایین آمده و به خط پهلو با انحنای ملایمی وصل کنیم و سپس ساسون پشت را روی این خط جدید رسم میکنیم

در دوخت تمام کت ها و مانتوها (لباسهای جلو باز) باید یک ساسون لقی از وسط جلو گرفته شود.به این صورت که در گودی یقه از وسط جلو یه سانت داخل میشویم و خطی اریب میکشیم تا خط کمر(به کمر صفر میشود) .سپس از پایین قد لباس خط وسط جلو (قبل از رویهمگرد) را قیچی میزنیم تا خط کمر.ساسونی که در بالا کشیده ایم را میبندیم که در این صورت پایین لباس مقداری به طور طبیعی باز میشود.با قرار دادن کاغذ زیر قسمت باز شده آن را در جای خود ثابت میکنیم و بعد از آن به طراحی یقه و لباس ادامه میدهیم

این کار برای این است که جلوی لباسهای جلو باز،به طرفین کشیده نشود و باز نایستد

برای افرادی که طبق توضیحات گذشته ساسون زیر سینه نیاز دارند ،برای اینکه پشت و جلوی لباس در پهلو یک اندازه باشند هرچقدر که در جلو ساسون گرفتیم در الگوی پشت هم از روی خط کمر در پهلو همانقدر بالا میرویم و ساسون لقی میگیریم22

در دوخت کُت، برای اینکه پشت کت بالا نزند باید ۲سانت از خط کمر پایین آمده و به خط پهلو با انحنای ملایمی وصل کنیم و سپس ساسون پشت را روی این خط جدید رسم میکنیم

در دوخت تمام کت ها و مانتوها (لباسهای جلو باز) باید یک ساسون لقی از وسط جلو گرفته شود.به این صورت که در گودی یقه از وسط جلو یه سانت داخل میشویم و خطی اریب میکشیم تا خط کمر(به کمر صفر میشود)

.سپس از پایین قد لباس خط وسط جلو (قبل از رویهمگرد) را قیچی میزنیم تا خط کمر.ساسونی که در بالا کشیده ایم را میبندیم که در این صورت پایین لباس مقداری به طور طبیعی باز میشود.با قرار دادن کاغذ زیر قسمت باز شده آن را در جای خود ثابت میکنیم و بعد از آن به طراحی یقه و لباس ادامه میدهیم

این کار برای این است که جلوی لباسهای جلو باز،به طرفین کشیده نشود و باز نایستد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.