آموزش دوخت آستین رگلان

شنبه 29 آبان 1395 ساعت 16:12
آستین رگلان


1- ابتدا الگوی بالاتنه را آماده کرده و ساسون سرشانه را ببندید .
2- از قسمت جلو ، نصف دور گردن را مشخص کرده ، از زیر بغل یک سوم بلندی حلقه آستین را به صورت زاویه بالا رفته و این نقطه را به وسط گردن وصل کنید .
3- الگوی قسمت پشت را مانند جلو آماده کرده و وسط دور گردن قسمت پشت را مشخص کرده از زیر بغل یک سوم بلندی حلقه آستین را به صورت زاویه بالا رفته این نقطه را به هم وصل کنید .
4- آستین معمولی را رسم کنید و الگوی آستین را باز کرده ، از وسط آستین 2 سانتی متر به سمت راست و چپ الگو رفته ، برش قسمت جلو را به سمت جلو آستین چسبانده و برش قسمت پشت را به سمت پشت آستین بچسبانید .

برای افرادی که لباس تنگ میخواهند برای بالاتنه از الگوی یک دوم دور سینه + 5 استفاده میکنیم

آستین:

از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و این 1سانت را به سرشانه پشت اضافه میکنیم
3سانت از سرشانه جلو و پشت پایین می رویم
از نقطه ی موازنه جلو 3سانت پایین رفته و از 3سانت داخل یقه به این نقطه وصل میکنیم و روی این خط یک پنس 0.5 سانتی کشیده و برش میزنیم
از نقطه ی 3سانت روی یقه پشت به موازنه حلقه وصل کرده و پنس 0.5 سانتی روی برش را نیز کشیده و قیچب میکنیم
خط مرکزی آستین را رسم کرده،آموزش خیاطی- 1 سانت به سمت جلوی آستین، خط را انتقال میدهیم
ساسون سرشانه پشت را میبندیم و از خط وسط آستین 2سانت پایین می آییم
اگر بخواهیم آستین رگلان دوتکه شود و درز بخورد ،خطوطی به عرض 1سانت در طرفین خط مرکزی جدید رسم میکنیم که از نقطه 2سانت با خطی منحنی بگذرد و تا پایین از خط وسط قیچی میزنیم

آستین رگلان (جدا)

به قد سرشانه -قد آستین اضافه می کنیم به صورت قائمه از دم آستین 3-5 سانت پایین می آییم

 به سرشانه وصل می کنیم باز به حالت قائمه 1/2 دور مچ + (0.5 -3) از نقطه Dبه K وصل می کنیم

قسمت B-H چیده می شود نقطه Bزاویه اش را از بین می بریم کنترل آستین از سرشانه به صورت قائمه

تا حلقه وصل می کنیم خط T-S بدست می آید اندازه ی T-Sرا می گیریم

(افراد چاق 1/2 دور بازو +3 حداقل برای افراد لاغر 1/2دور بازو +4 و اگر فردی دور بازو یش 32 باشد

نصف آن 16 می شود +3 می کنیم 19 بدست می آید اگر بازو روی حلقه 15 بود باید از زیر حلقه

کم کنیم تا 19 بدست آید )

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.