آموزش خیاطی یقه کرواتی

سه‌شنبه 2 آذر 1395 ساعت 16:59
الگوی اولیه ساده را می کشیم دکمه خور لباس را اضافه می کنیم گوشه گردن نقطه A بازشو یقه ( هم می دهند هم نه) نقطه B را پایین می آییم نقطه C از نقطه A به نقطه C مثل یقه هفت  u شکل وصل

می کنیم در این یقه گوشه گردن باز نمی شود این یقه معمولا از اریب پارچه برش می خورد ( چون می خواهیم دور گردن فرم بگیرد )خط A.C را ادامه می دهیم تا دکمه خور را قطع کند از نقطه C سانت 3-4 علامت می زنیم

برای اینکه فضای گره جا داشته باشد نقطه T هلال پشت را اندازه می زنیم یک خط صاف می کشیم A.K هلال جلو A.T را اندازه می زنیم و دنباله خط A.K اندازه جلو می رویم T پهنای یقه 3-4 سانت از سه نقطه

A.K.T بالا می رویم از نقطه T به اندازه 10-50 سانت بندکروات را جلو می رویم نقطه O از این نقطه 6-8
پهنا می دهیمو به نقطه S صاف وصل می کنیم.
برای دوخت یقه کرواتی ابتدا الگوی ساده اولیه را که در تصویر می بینید رسم می کنیم . سپس باید قسمت دکمه خور لباس را به طرح اولیه اضافه کنیم . طبق الگو گوشه گردن نقطه A بازشو یقه ( بصورت دلخواه هم می دهند هم نه) نقطه B را پایین می آییم نقطه C از نقطه Aبه نقطه C مثل یقه هفت u شکل وصل می کنیم. پس از انجام اینکار همانطور که مشاهده می کنید گوشه گردن در یقه کراواتی باز نمی شود . برش این نوع یقه معمولا باید از اریب پارچه بخاطر فرم گیری دور گردن می باشد . خط A.C را ادامه می دهیم تا دکمه خور را قطع کند. از نقطه C 3-4 سانت علامت می زنیم برای اینکه فضای گره جا داشته باشد. نقطه T هلال پشت را اندازه می زنیم، یک خط صاف می کشیم A.Kهلال جلو A.T را اندازه می زنیم و دنباله خط A.K اندازه جلو می رویم. T پهنای یقه ۳-۴ سانت از سه نقطه A.K.T بالا می رویم و از نقطه T به اندازه ۱۰-۵۰ سانت بندکروات را جلو می رویم نقطه O از این نقطه ۶-۸ سانت پهنا می دهیم و به نقطه S صاف وصل می کنیم.

توانیم خط O.A.T.K را تا کرده و رولت کنیم و بعد نقطه A.B را روی دولای بسته می اندازیم و یک عدد برش می زنیم تا پایین یقه و پهنای آن به حالت دولای بسته بیفتد .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.