آموزش دوخت ۸ نوع یقه در خیاطی

چهارشنبه 3 آذر 1395 ساعت 15:52
با توجه به موقعیت خط شکست تا حلقه آستین طراحی می‌کنیم (افراد چاق از نصف کمتر یا نصف و اگر بازشو یقه هم کم بود همین طور اگر فرد لاغر باشد. می‌توان از نصف بیشتر و بازشو یقه باز باشد) همیشه بعد از پیدا کردن اصل یقه ۱/۵ تا ۲ سانت به پهنای یقه اضافه می‌کنیم (صرفه پایه یقه)

از نقطه K به H وصل می‌کنیم H. K نصف می‌شود نیم ساز ۲ سانتی بیرون می‌آییم از نقطه Kبه H هلال کرده اگر پهنای یقه کمتر از ۱/۵ سانت بود دنباله هلال از نقطه K کمی دلخواه بالا می‌آییم A. H از خط شکست الگو را تا می‌کنیم نقطه S. K. H رولت می‌کنیم روی آن طرف در بیاید به اندازه‌ای (۱/۶+۱) دور گردن از نقطه Aبالا می‌رویم F با خالت قائمه روی خط A. F می‌گذاریم از نقطه Fبه حالت قائمه ۳ سانت خارج می‌شویم Eوصل می‌کنیم (به طرف حلقه آستین) از E بهA وصل می‌کنیم. گونیا را روی خط Eو A قرار می‌دهیم از زاویه قائمه روی Eاز E سانت ۶-۸ قائمه خارج می‌شویم بعد روی خط A. Eولی این بار زاویه قائمه روی A قرار دارد بعد ۶-۸ سانت قائمه از A جلو می‌رویم M. N به هم وصل می‌کنیم M به S وصل می‌شود سجاف یقه‌های سرخود سرشانه ۳-۴ سانت دم لباس ۶ سانت می‌باشد.برای تهیه این نوع الگو ، ابتدا در گوشه ی کاغذ، دو خط عمود بر هم رسم کرده در محل زاویه قائم نقطه ی الف را مشخص میکنیم

از نقطه ی الف به طرفین به طور مساوی نقطه ی " الف،ب" و "الف،ث" را جدا میکنیم

حالا یکبار خط وسط جلو و یکبار خط وسط پشت  را مماس با خط "ب،ث" قرار میدهیم و روی الگو فِلِشی به موازات "الف،ب" رسم میکنیم

این فلش ها راهنمای طرز قرار گرفتن الگو روی راسته ی پارچه می باشد

اگر فلش دقیقا و به موازات روی راسته ی پارچه واقع شود، خط وسط جلو و پشت الگو روی اریب کامل پارچه قرار خواهد گرفت

خطوط پارچه در موقع دوخت به صورت جناغی قرار میگیرند

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.