نحوه دوخت یقه انگلیسی سرخود با رویهمگرد دوبل (اصطلاحا 4دکمه)

سه‌شنبه 2 آذر 1395 ساعت 16:51
شالوده یقه های سرخود را طراحی میکنیم

رویهمگرد این لباس میتواند دکمه دوبل (4دکمه) باشد.به این ترتیب که از وسط جلو 4-6 سانت خارج شده و رویهمگرد دکمه دوبل را میکشیم

اندازه سجاف به علت پهنای زیاد دکمه خور بیشتر است به این ترتیب که در سرشانه 4سانت از خط وسط جلو روی خط سینه و پایین لباس هم 4 سانت خارج میشویم

برای طراحی چرت یقه از گودی گردن 4-6 سانت (به دلخواه) صاف خارج شده از این خط 0.5 سانت پایین رفته و 2.5 سانت بالا میرویم و به گودی یقه وصل میکنیم و وسط را چرت میزنیم

سجاف هم مانند قبل از سرشانه ،و خط وسط تا پایین 4سانت داخل میشویم

شالوده یقه های سرخود را طراحی میکنیم

رویهمگرد این لباس میتواند دکمه دوبل (4دکمه) باشد.به این ترتیب که از وسط جلو 4-6 سانت خارج شده و رویهمگرد دکمه دوبل را میکشیم

اندازه سجاف به علت پهنای زیاد دکمه خور بیشتر است به این ترتیب که در سرشانه 4سانت از خط وسط جلو روی خط سینه و پایین لباس هم 4 سانت خارج میشویم

برای طراحی چرت یقه از گودی گردن 4-6 سانت (به دلخواه) صاف خارج شده از این خط 0.5 سانت پایین رفته و 2.5 سانت بالا میرویم و به گودی یقه وصل میکنیم و وسط را چرت میزنیم

سجاف هم مانند قبل از سرشانه ،و خط وسط تا پایین 4سانت داخل میشویم

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.